Dr. Mimar A. Esin Kuleli

Kuleli Mimarlık, Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Dr.-Mimar-A.-Esin-Kuleli

1983 yılında Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde Lisans eğitimini tamamlayan Kuleli,1986 yılında Kültür Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nde mimar olarak göreve başlamıştır. 1990’da Oxford’da “Müze Teşhirlerinin Hazırlanması, Müze Grafiklerinin ve Yayınlarının Tasarımı”, 1998’de Roma’da ICCROM’un düzenlediği “Uluslararası Mimari Mirasın ve Tarihi Strüktürlerin Korunması” ve 2001’de Venedik’te “Taş Koruma Teknolojisi” kursları ile Oxfordshire Brookes Üniversitesi’nce hazırlanan “Arkeolojik/ Preshistorik Sit Alanlarının Yönetim Planlaması” konulu uluslararası çalışmaya katılmış, 2005 yılında “Efes, Yamaç evleri 2’de 1, 2 ve 4 Nolu Evler Örneğinde Roma Dönemi Harçları Araştırması” başlıklı teziyle doktor unvanı almıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görev yaptığı 1986-2007 yılları arasında Türkiye’nin değişik bölgelerinde ve yurtdışında tarihi yapıların korunmasına yönelik çok sayıda rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması ve uygulanması çalışmalarına katkı veren Kuleli, Bakanlığı temsilen yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda konferans, seminer ve toplantıya katılmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki görevlerinden sonra, Kasım 2007’den bu yana, tarihi eserlerin korunmasına yönelik projelerin yanı sıra, kültürel turizmin geliştirilmesini amaçlayan ulusal ve uluslararası projelerde Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı danışmanı gibi görevlerde bulunmuştur. Temmuz 2009- Temmuz 2010 tarihleri arasında Ani Örenyeri Alan Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Dr. Mimar A. Esin Kuleli, tarihi eserlerin korunması, rölöve, restitüsyon, restorasyon, müze, teşhir tanzim ve çevre düzenleme projeleri ve uygulamaları konusunda kamu sektöründe edindiği deneyimleri, özel sektörde hizmet verirken kullanmak üzere 2008 yılında kurumsallaşma kararı almış, ''Kuleli Mimarlık, Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’ni kurmuştur.

2010-2013 yılları arasında Atılım Üniversitesi'nde, 'Mimarlık Tarihi, Rölöve, Restorasyon ile Koruma ve Restorasyon derslerini yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak vermiştir.

2013 yılı Mart ayından bu yana ise, Antalya Bilim Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi'nde Yrd. Doç. Dr olarak öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

Mesleki Kuruluşlardan; ICOMOS- Milletlerarası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi, ICCROM- Kültür Varlıklarının Korunmasına ve Restorasyonuna Yönelik Çalışmalar için Uluslararası Merkez, KORDER- Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği, ÇEKÜL- Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı ve TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne üyeliği devam etmektedir.