Trabzon Kostaki Konağı Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi

Kostaki Konağı, Trabzon'da aynı dönemde inşa edilen diğer sivil mimari örnekleri ile karşılaştırıldığında, kendine has mimarisi ve süsleme programıyla farklılık göstermektedir. İtalyan bir mimar tarafından yapıldığı bilinen Kostaki Konağı, 19. yüzyıl sonunda, bodrum üzerine üç katlı olarak inşa edilmiştir. Yapıyı inşa ettiren Trabzon`un önde gelen tüccarlarından Kostaki Teophylaktov'un, Rusya ile ticari ilişkilerinin bulunması nedeniyle yapıda Rus mimarisinin etkisi gözlenmektedir. Eklektik üsluptaki yapının güneydoğu ve kuzeybatı köşelerinde, Rus mimarisinde sıklıkla kullanılan kubbeli kuleler yer almaktadır. Kostaki Konağı, plan ve cephe düzenlemesinin yanı sıra, malzeme, işçilik ve yoğun süsleme programı ile batılılaşma döneminin özelliklerini yansıtan çok önemli bir sivil mimarlık örneğidir.

Kostaki Konağı restorasyon projesinin hazırlanması sürecinde, yapıya zarar veren veyapınin mimari bütünlüğünü bozan niteliksiz ekler ve müdahalelerden arındırılması ve bu müdahalelerin yapıya verdiği zararların mümkün olduğunca geri döndürülmesi amaçlanmışnr. Tüm müdahalelerde, mümkün olduğunca özgün malzemenin yerinde korunması amaçlanmış, minimum müdahale ilkesi benimsenerek, gerektiğinden fazla müdahaleden kaçınılmıştır. Yapıya eklenen yeni tasarımlarda ise, gelecekte bilimsel bir yanılgıya sebebiyet verilmemesi açısından, çağdaş teknoloji ile üretilmiş elemanlar kullanılarak tasarlananyeni eklerin özgün olmadığının görsel olarak da ifade edilmesine özen gösterilmiştr. Günümüzde Trabzon Müzesi olarak kullanılan yapının, çağdaş müzecilik anlayışı çerçevesinde, Kurumlarla koordineli şekilde teşhir tanzim projesi hazırlanmıştr.