İstanbul Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası

İstanbul'un fethinden sonra, Kanuni döneminde “Atmeydanı” olarak isimlendirilen hipodrom alanı ve çevresinde düzenlemelerin yapıldığı ve bir çok yeni binanın inşa edildiği bilinmektedir. 1866-1868 yıllar arasında bu alanda Mekteb-i Sanayi inşa edilmiş ve mektebe gelir sağlamak için binanın bir bölümünde Yeniçeri Müzesi açılmıştır. 1894 yılındaki büyük depremde tahrip olan bu yapıların onarımı mimar Raimondo D'Aronco'va verilmiştir. Daha sonra Ziraat, Maadin ve Orman Bakanlığı binası olarak işlevlendirilen, D'Aronco yapısı 1899 yılında açılmıştır. Daha sonra yeni ihtiyaçlar için ek kat yapımı ve bazı tadilatlardan sonra, bina 1900 yılında ikinci kez açılmıştır. Yapı, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi olarak kullanıldığı 1977 yılında kundaklanarak yanmış, 1984 yılında ise onarımları tamamlanmıştır. Yapı günümüzde Marmara Üniversitesi Rektörlük Yapısı olarak kullanılmaktadır.

Restitüsyon araştırmaları kapsamında, yapının farklı dönemlerde geçirdiği değişimler, güvenilirlik analizleri ile birlikte değerlendirilmiştir. Hazırlanan restorasyon projesinde, yapının günümüzdeki durumu ve koruma sorunları, ulusal ve uluslararası yasa ve tüzükler Çerçevesinde değerlendirilmiştir. Restorasyon projesinin temel prensibi, yapının tasarımı, mimari özellikleri, yapım sistemi, malzeme kullanımı açısından özgün değerlerinin korunması yönünde olmuştur. Ayrıca minimum müdahale ilkesi benimsenerek, gerektiğinden fazla müdahale yapılmamasına Özen gösterilmiştir.