Bursa İznik Surları İstanbul Kapı

İlk yapımı M.S. 1. yüzyıla tarihlenen antik ”Niceae" kentini çevreleyen iznik Surları, yüzyıllar boyu pek çok kuşatma, doğal afet ve onarımlar nedeniyle değişimler geçirerek günümüze ulaşan önemli bir mimari mirastır.

Kentin kuzeyinde yer alan İstanbul Kapı, mimari özellikleri, özgün değer ve katmanlari ile İznik Surları'nın en karakteristik bölümünü oluşturmaktadır.

I. Derece arkeolojik sit alanı içerisinde yer alan İstanbul Kapı'nın restorasyon projesinin hazırlanması sürecinde, günümüzdeki durumu ve koruma sorunlari, ulusal ve uluslararası yasa ve tüzükler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Yapının özgün değerlerinin, restitüsyon çalışmaları kapsamında ortaya konan farklı dönemlere ait değişim katmanları ile birlikte korunmasını amaçlayan restorasyon kararları silinmiştir.