İstanbul Topkapı Sarayı Sur-i Sultani

1453 yılında İstanbul'un Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilmesinin ardından, Bizans Dönemi'nde Akropol Tepesi olan alana yeni saray kurulmaya başlanmış ve Sarayburnu sahilindeki Bizans Surları karadan birleştirilerek tarihi yarımadanın ucuna bir üçgen şeklini veren "Sur-u Sultani" veya "Sultaniye" suru 1478 yılında inşa edilmiştir. Yaklaşık 4 km.uzunluğundaki Sur-i Sultani, 28 kule ile desteklenmiş olup, Demir Kapı, Bab-ı Hümayun, Otluk Kapı olarak adlandırılan 3 büyük kapı ve 3 küçük kapı ile 70 hektar büyüklüğündeki saray alanına giriş sağlanmıştır.

İstanbul'un kültürel miras açısından en zengin bölgesi olan tarihi yarımadada yer alan, kentin en değerli anıt eserlerinden olan Topkapı Sarayı'nı çevreleyen Sur-i Sultani'nin, restitüsyon araştırmaları kapsamında, farklı dönemlerde geçirdiği değişimler, güvenilirlik analizleri ile birlikte ele alınmıştır. Savunma fonksiyonunu yüzyıllar önce yitiren I. Derece Arkeolojik sit alanındaki yapının restorasyon projesi çalışması hazırlık sürecinde, günümüzdeki durumu, değişen fiziksel çevresi ve koruma sorunları, ulusal ve uluslararası yasa ve tüzükler çerçevesinde değerlendirilmişdr. Projede, yapının mimari özellikleri, yapım sistemi, malzeme kullanımı gibi özgün değerlerinin korunmasına yönelik müdahaleler belirlenmiştir.