Konya Mevlana Müzesi Kubbe-i Hadra

Mevlana Müzesi, Konya kent merkezinde, Karatay ilçesinde yer alır. Yapı kompleksinin çekirdeğini Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesi oluşturmaktadır. Türbenin inşa tarihi kesin olarak bilinememekle birlikte 1274 yılı içinde tamamlandığını tahmin edilmektedir. Kubbe-i Hadra olarak adlandırılan türbe kısmı Selçuklu dönemine, sonradan ilave edilen diğer kısımların çoğu ise Karaman ve Osmanlılar dönemine aittir.

Mevlana Türbesi eyvan ve kümbet tarzında türbelerin karışımından meydana gelen, kare planlı, eyvan şeklinde, üzeri bir külahla örtülü olan orjinal bir yapıdır. Mevlana Müzesinin içerisinde bulunan Kubbe-i Hadra bölümünün en dikkat çekici unsurları, kalemişi tezyinatlarıdır.

Kubbe-i Hadra Projesi kapsamında ileri belgeleme tekniği 3B lazer tarayıcı kullanılarak ölçümü gerçekleştirilmiştir. Analitik rölöve çalışmaları sırasında belgeleme ve hasar tespitleri yapılmış, restitüsyon projesi ile ise yapının geçirdiği dönemler araştırılmıştır. Bununla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Labaratuvar Müdürlüğü'nce alanda çalışma yapılarak, belirlenen noktalardan örnekler alınmış ve labaratuvarda ilgili uzmanlar tarafından incelenerek, özellikle kalemişi katmanları ile ilgili bir rapor hazırlanmıştır. Hazırlanan rapor, proje verileri ile birlikte değerlendirilmiş ve müdahale yöntemleri belirlenmiştir. Kubbe-i Hadra'nın restorasyonunda benimsenen temel ilke; yapıyı olumsuz yönde etkileyen sorunların tespit edilerek, gereken önlemlerin alınması, uyumsuz müdahalelerin temizlenmesi ve farklı dönemlere ait öğe ve katmanların korunmasını sağlamak yönünde olmuştur.