Antalya Demre Üçağız Kale Camii

Tarihi yapı, Antalya İli, Demre İlçesine bağlı Simena/Kaleköy Mahallesindeki müze-kale ören yeri girişinde konumlanmaktadır. Yapının 1. Derece arkeolojik alanda konumlanması nedeniyle çok katmanlı kültürel varlıktan bahsedilebilir. Restitüsyon araştırmasında elde edilen veriler doğrultusunda, bir öncül ve takip eden 3 dönemden oluşan 4 ana dönem belirlenmiştir; Roma İmparatorluk Dönemi Dorik Stoa,2.Dönem Erken Bizans Kilisesi,3.Dönem Osmanlı köy camisi, 4.Dönem günümüzde Simena Örenyeri İçinde Kalan Metruk Yapı şeklindedir.

Simena adını taşıyan antik yerleşimin tarihi, köy içindeki kaya mezarları ve üzerinde biri Likçe olan yazıtlara göre MÖ 5.- 4. yüzyıllara kadar gitmektedir. Yerleşim, konumu itibarıyla Kekova Adası ile anakara arasında oluşan korunaklı kanalı ve daha da içte konumlanan Teimiussa/ Tristomon (Üçağız)’a erişimi doğu uçta tahkim ve kontrol etmektedir.

Örenyeri girişinin üst seviyesinde bulunan patika, caminin avlu ve harim güney beden duvarı boyunca uzanmaktadır. Doğu-batı yönlü uzanan kargir yapı üstü açık bir avlu ve buna doğudan birleşen harim bölümünden ibarettir. 233 nolu parselde, kuzeyden güneye dik eğimle alçalan alanda bulunan yapı harap durumda olup, tarihi yapının korunmasına yönelik, rölöve, restitüsyon, restorasyon ve elektrik projeleri hazırlanarak Antalya Koruma Bölge Kurulunca onaylanmıştır.