Makedonya Üsküp Kurşunlu Han

Yapının yeri, Üsküp şehir merkezinde, Etnoloji Müzesi’nin kuzeydoğusundadır. Batısında aynı vakfa ait harabe halindeki Şengül Hamamı yer alır. Kuzeyinden Josif Mihajlovikj Sokağı, doğusundan ise Atanas Babata Caddesi geçer.Yapının tarihi: 16. yüzyılın ikinci çeyreğinde inşa edilen yapının H. 956/ M. 1549 tarihli vakfiyesi bulunmaktadır.Yapının Banisi: Muslihuddin bin Abdülgani (Müezzin Hoca)’dir.

Hazırlanan restorasyon projesinde benimsenen temel yaklaşım, yapının tasarımı, mimari özellikleri, yapım sistemi, malzeme kullanımı açısından özgün değerlerinin korunmasını amaçlayan müdahalelerin önerilmesi yönünde olmuştur. Tüm müdahalelerde, mümkün olduğunca özgün malzemenin yerinde korunması amaçlanmış, minimum müdahale ilkesi benimsenerek, gerektiğinden fazla müdahale yapılmamasına özen gösterilmiştir. Ancak sorunların yoğunluğundan dolayı minimum müdahale ile korumanın mümkün olmadığı durumlarda, bozulan özgün malzemenin yeni malzeme ile yenilenmesi önerilmiştir.

''Makedonya Üsküp Kurşunlu Han Projelerinin Yapımı İşi'' kapsamında proje çalışmaları tamamlanıp Kültür Ve Turızm Bakanlığı Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafınca onaylanmıştır.