Bursa Yeşil Medrese (Türk İslami Eserleri Müzesi)

I.Mehmet tarafından 1419 – 1421 yılları arasında yaptırılan Yeşil Medrese, Selçuklu döneminin açık avlulu ve dört eyvanlı medrese düzenini, Erken Osmanlı Dönemi mimarisinin getirdiği yeniliklerle günümüze taşıyan bir yapıdır.

Günümüzde Türk İslam Eserleri Müzesi işleviyle kullanılan yapının, çağdaş bir müzede bulunması gereken işlevleri karşılayacak şekilde düzenlenmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Restorasyon projesinin temel prensibi, yapının tasarımı, mimari özellikleri, yapım sistemi, malzeme kullanımı açısından özgün değerlerinin korunması yönündedir. Ayrıca Medrese yapısının girişinin karşısında yer alan, atıl durumdaki mevcut depo yapısının kaldırılarak, yerine kafeterya, müze mağazası, depo, WC gibi işlevleri yüklenecek çağdaş ek bir yapının konumlandırılması önerilmiştir. Ek yapının özgün müze yapısı ile yarışmayacak yükseklik ve görsellikte oluşturulması amacıyla, yapının inşa edileceği alan çökertilmiş, yapı üst döşemesinde önerilen peyzaj dokusu içine gizlenmiştir.