İznik Bazilika Ve Müzesi

Bursa İli, İznik İlçesi sınırları içinde, İznik Gölü’nde 2014 yılında keşfedilen bazilika kalıntılarının mevcut durumunu belgelemek, plan ve rölövesini çıkartmak amacıyla sualtı araştırmaları yapılmaktadır.

Kalıntılar ilk olarak 2014 yılında Şubat ayında havadan fotoğraflama çalışmaları esnasında keşfedilmiştir.

Göl içerisindeki bazilika kalıntıları Nikaia’yı çevreleyen sur duvarlarının dışında, kıyıdan yaklaşık 50 m mesafe ve 2-3 m derinlikte yer almaktadır. Kalıntıların antik yerleşimin dışında ve göl kıyısında yer almaktadır.

Antik dönemde Askania Gölü olarak anılan İznik “Senato Sarayı” olarak tanımlanan bölgenin 500 metre kadar doğusunda, su seviyesinin yaklaşık iki metre altındaki yapı kalıntıları, havadan planı net şekilde ayırt edilebilen, doğu-batı doğrultusunda uzanan anıtsal bir bazilikaya ait görünmektedir. Bu anıtsal yapı yaklaşık 30 x 19 metre boyutlarındadır, diğer bir ifade ile yaklaşık 600 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır.

Proje çalışmaları 'İznik Bazilikası Restitüsyon, Restorasyon ve Mimari Projeleri Hazırlanması İşi” kapsamında sürdürülmektedir.