İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi 1A

Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü “Müze ve Ören Yerleri Satış Alanları ve Ticari Faaliyetlerin Yönetimi, Yürütülmesi, Geliştirilmesi, Ürün ve Hizmet Tedariki İşi'nin yüklenicisi Bilkent Turizm İnşaat Yatırım ve Ticaret A.Ş.'nin proje yüklenicisi olan Kuleli Mimarlık, Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından söz konusu alanların değerlendirilmesi ve proje tasarım çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi kültür ürünleri satış mağazasının mevcut durumda bulunan yapı içerisinde çözülmesi düşünülmüştür. Ancak daha sağlıklı ve elverişli şartlar sağlamak amacıyla yapıda bazı basit onarımlar yapılması önerilmiş olup, projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır.

2009 yılı içinde hazırladığımız mevcut durum ve uygulamaya yönelik projeler, İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.09.2009 tarih ve 3257 sayılı kararıyla onaylanmıştır.