Antalya Kaleiçi Yat Limanı

Antik dönemden bu yana taşıdığı tarihi önemi vurgulamak üzere, mekanda kentin bu niteliğini yansıtacak dokunun okunurluğunu ve değerini artırarak Antalya, Kaleiçi, Yat Limanı tarihi ve kültürel kimliğinin güçlendirilmek amacıyla proje çalışmalarına başlanmış, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan 05.12.2017 gün ve 7032 sayılı kurul kararı ile onaylanmıştır.

Tarihi, kültürel ve ticari yapı ve kentsel öğelerin yenilenerek sürekliliğinin sağlanması ve kullanılırlığının artırılması, kent merkezinin tarihi, kültürel birikiminin hem alanın kullanıcıları hem de kent dışından ziyaretçiler tarafından tercih edilen bir cazibe odağı olması amacıyla Kaleiçi Yat Limanının çevre odaklarla birlikte bütüncül bir yaklaşımla ele alınmış, mekan kalitesinin ve kullanım değerinin artırılarak yaşatılması ve kendine özgü niteliklerinin sürdürülmesi hedefiyle proje çalışmaları tamamlanmıştır.